HRM, Trainingen, Management, Advies - Bureau Partiman

Publicaties

Selectie van publicaties
 • Partiman T. en Wortman B (eindredactie en co-auteurs), Handboek Personeel & Organisatie, ROC Leiden, in progress, Leiden 2004.
 • Partiman T, en Partiman-Stet D,  Wijkgericht werken in Zeist, een quick-scan naar de behoeften aan deskundigheidsbevordering van actieve burgers. Bureau Partiman, Heerhugowaard, 2003.
 • Partiman-Stet D, De familie Stet, een genealogisch onderzoek van de zeventiende eeuw tot het jaar 2000.
 • Scholte EM  & Partiman TS. Knelpunten in het Primaire Proces (Gezins)voogdij: verslag van een onderzoek, Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland, Haarlem 1998.
 • Graaff F & Partiman T. Taak- en functiebeschrijving (gezins)voogd. Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland, Haarlem, 1998. (Een tamelijk revolutionaire herziening t.a.v. rol en professionaliteit van gezinsvoogden in de jeugdbescherming; in die sector als belangrijk document ervaren en geciteerd).
 • Partiman T, Abell JP, Buur E, en Partiman-Stet TCM. Interculturalisatie: van inertie naar integratie? Verslag van een korte audit onder het topmanagement van de Gemeente Utrecht. Partiman consultancy/EGA, Heerhugowaard/Amsterdam, 1998.
 • Partiman TS & Peters WW. Intercultureel Management: een nieuw perspectief voor een oud probleem. Personeelbeleid 10, 63-67, oktober 1993. (Dit artikel werd door de Raad van Organisatieadviesbureaus genomineerd voor de ‘professionele publicatie prijs 1994’.)
 • Partiman T. Facetbeleid Allochtone Groepen, Van stamppot naar rijsttafel. Lingam Training, Heerhugowaard, 1992. (Ten behoeve van bestuursdienst gemeente Delft.)
 • Partiman TS, Het lijden van Arjuna, een inleiding tot de Vedische psychologie. Lingam Training, Heerhugowaard, 1992.
 • Partiman TS, A Vedic perspective on diagnosis and treatment of trauma. Symposium on World Conference ‘Trauma and Tragedy’ of the ISTSS, Amsterdam, 1992.
 • Partiman TS, Workshop Vedic psychology and psychotherapy: an introduction. Conference ‘Mental health and multicultural societies in the Europe of the nineties’. Rotterdam, 1991.
 • Partiman-Stet D, De Roode Steen, vrijplaats van 't gemeen, Westfries Museum/Kermeijer-de Regt Stichting, Hoorn, 1989.
 • Partiman T., Zwart-wit personeelsbeleid. Boddaertcentra Amsterdam, 1986. (Bij mijn weten de eerste nota op dit terrein in de Nederlandse jeugd- en welzijnssector.)
 • Swaab DF, Fliers E & Partiman TS. The suprachiasmatic nucleus of the human brain in relation to sex, age and senile dementia. Brain Research 1985 342 37–441985 342 37–44. (Dit baanbrekende artikel wordt tot op de dag van vandaag geciteerd in de internationale literatuur.)
 • Corner M.A., Partiman T, Mirmiram M & Bour HL. Effects of pontine lesions on brainstem polyneural activity during sleep in infant rats. Experimental Neurology 83, 489-493, 1984.
 • Partiman T. In de schaduw van het recht. In “Congres recht en raciale verhoudingen”, H. Ausems-Habes (red), 131-133, Gouda-Quint, Arnhem, 1983.
 • Mirmiram M, Pronker H, Bour H & Partiman T. “Oneiric” behaviour during active sleep induced by bilateral lesions of the pontine tegmentum in juvenile rats. Neuroscience Letters supplement 7, p. 483, 1981.
Hieronder een deel van de resultaten en de conclusies van een quick-scan naar behoeften aan deskundigheidsbevordering van actieve burgers in de gemeente Zeist (in het kader van wijkgericht werken). In dit onderzoek introduceren wij de term 'democratisch dilemma' voor een probleem dat in vele vormen doorlopend terugkomt bij het nadenken over en realiseren van meer participatie van burgers bij lokaal beleid. Klik HIER voor 'Samenvatting Zeist.pdf'.

Artikel in 'Personeelbeleid' over Intercultureel Management. In dit artikel geven wij niet alleen aan welke voordelen men met ICM kan behalen, maar wordt in het slot ook aangegeven dat men zonder een vorm van ICM vraagt om 'maatschappelijke problemen'. Klik HIER voor 'artikel-icm.pdf'.

MEER WETEN?

Vanwege de grote hoeveelheid spam hebben wij ons contactformulier verwijderd. Mail of bel ons en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

ALLE DIENSTEN

Personele zaken en salarisadministratie Onze inzet leidt ertoe dat u als ondernemer wordt ondersteund en ontlast Integrale samenleving Zorg & welzijn, participatie, interactieve beleidsontwikkeling en meer Trainingen Bureau Partiman geeft trainingen op diverse gebieden Advies & beleidsonderzoek Wetgeving ten aanzien van ondernemersschap, personeelsbeleid en beleid