HRM, Trainingen, Management, Advies - Bureau Partiman

Leiderschap

Onze visie
Alles staat en valt met leiderschap. In welke sociale groep men zich ook bevindt, waar ook ter wereld, er is altijd enige vorm van leiderschap. Leiderschap is een universeel voorkomende rol. Goed leiderschap lijkt echter meer en meer een zeldzaamheid te worden.
 
Goed leiderschap kenmerkt zich door zaken als liefdevolle zorg en aandacht, ondersteuning, visie en koers, stimuleren tot groei, opofferingsgezindheid en soms ja, hard en corrigerend optreden. Want grenzen moeten wel getrokken en bewaakt worden.
 
Wij hebben daar ook een leerschool voor, het gezin. Een goed gezin (met de bovengenoemde kwaliteiten van ouders) levert goede leiders op. Preciezer geformuleerd, het gaat om een goede vader en moeder. Beiden zijn nodig. Omdat ieder kind zowel mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten (hoe die ook over de ouders verdeeld zijn) moet kunnen integreren en liefst van een zo goed mogelijk niveau.  

Wij geloven dat het goed kan én moet zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat het unieke menselijke zit in het vermogen om boven de beperkingen van je oorspronkelijke opvoeding uit te stijgen. Hoe goed die overigens ook kan zijn. Wij baseren ons daarbij op onze eigen lange zoektocht langs het hoe en waarom van menselijk gedrag en de diepgang en zinvolle antwoorden uit de Vedische, zeg maar Indiase, psychologie.

 

Leiderschap voor morgen
Uit onderzoek blijkt stelselmatig dat de meeste werknemers ontevreden zijn over hun managers. Managers blijken op hun beurt over het algemeen ontevreden te zijn over de leidinggevenden boven hen. Tenslotte blijken de ‘topdogs’ vaak ontevreden over personeel en managers onder hen.
Natuurlijk kunnen wij niet allemaal het charisma en het ‘natuurlijke’ leiderschap hebben van mensen als Gandhi, Moeder Theresa, John F. Kennedy, Martin Luther King of Nelson Mandela. Maar wij kunnen ons wel laten inspireren door hen of anderen. Inspiratie geeft richting. Als de richting bekend is, kan er beweging plaatsvinden. Als er beweging is, is er ruimte voor groei, is er ruimte voor inspirerend leiderschap.
Om u te inspireren, hebben wij de driejarige leergang ‘Leiderschap voor Morgen’ ontwikkeld.

  • Een leergang waarin alle relevante aspecten van leiderschap aan de orde komen.
  • Een leergang waarin groepsgericht werken en persoonlijke coaching met elkaar samengaan.
  • Een leergang waarin u regelmatig mag ‘stoeien’ met mensen die inspirerende leiders zijn.
Een leergang waarin u af en toe in een ander deel van de wereld en in een ander werkveld wordt ‘gedropt’ om uw blik te verwijden.

Belangstelling? Gebruik het contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op?

 

 

Wisdom-coaching

Een ander opmerkelijk speerpunt van Bureau Partiman is wisdom-coaching. Wij coachen managers of managersteams, trainen en ondersteunen hen in hun belangrijkste taak –het aansturen van mensen- zodat deze mensen zich meer en meer committeren aan hun managers en het bedrijf. Wij trainen de managers(teams) in het scheppen van een betere infrastructuur en steunen hen in een groei, waardoor ze meer moed en ruggengraat durven tonen. We begeleiden de managers(teams) naar het leren nemen van intelligente en wijze besluiten.


Onze basis vinden wij in moderne managementinzichten èn in de oudste managementliteratuur die de mensheid kent, de Indiase ‘Mahabharata en de Vedische (-Indiase) psychologie. 

  • Een leergang waarin alle relevante aspecten van leiderschap aan de orde komen.
  • Een leergang waarin groepsgericht werken en persoonlijke coaching met elkaar samengaan.
  • Een leergang waarin u regelmatig mag ‘stoeien’ met mensen die inspirerende leiders zijn.
Een leergang waarin u af en toe in een ander deel van de wereld en in een ander werkveld wordt ‘gedropt’ om uw blik te verwijden.

Belangstelling? Gebruik het contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op?

MEER WETEN?

Vanwege de grote hoeveelheid spam hebben wij ons contactformulier verwijderd. Mail of bel ons en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

ALLE DIENSTEN

Personele zaken en salarisadministratie Onze inzet leidt ertoe dat u als ondernemer wordt ondersteund en ontlast Integrale samenleving Zorg & welzijn, participatie, interactieve beleidsontwikkeling en meer Trainingen Bureau Partiman geeft trainingen op diverse gebieden Advies & beleidsonderzoek Wetgeving ten aanzien van ondernemersschap, personeelsbeleid en beleid