HRM, Trainingen, Management, Advies - Bureau Partiman

Integrale dienstverlening

Veel grote en kleine ondernemingen wenden zich voor alles wat niet tot hun kerntaak behoort tot verschillende adviseurs en of bureaus. Dat is niet langer nodig. Wij gaan uit van de één loket gedachte en bieden u een integraal pakket (personeel, salarisadministratie, organisatieadvies, conflictbemiddeling etc.) aan voor een vast aantal uren per maand.
 
U bepaalt op basis van uw eigen behoeften en bedrijfsontwikkeling wat u ieder maand met die uren doet. Daarnaast zorgen wij er, kosteloos, voor dat uw vragen over andere zaken (bijvoorbeeld automatisering en boekhouding) terecht komen bij deskundige partners.
Onze pakketten zijn toegesneden op vrije beroepsbeoefenaren en  het midden- en kleinbedrijf.

 

Wij hebben een sterke voorkeur voor integrale dienstverlening, maar zijn ook bereid om u incidenteel te ondersteunen bij ingewikkelde kwesties rond personeel (conflicten, langdurig ziekteverzuim, ontslag etc.)

Integrale dienstverlening:
Alle P&O werkzaamheden inclusief salarisadministratie.  
Minimale duur van contract is 12 maanden (inclusief een proefperiode van 2 maanden waarin u op elk gewenst moment kunt stoppen).
Incidentele dienstverlening:
Alle P&O werkzaamheden op afroep met een minimum van 1 uur per maand. Minimale duur van contract is 12 maanden (inclusief een proefperiode van 2 maanden waarin u op elk gewenst moment kunt stoppen).
Interim-management & advies:  
Wij zoeken voor u praktijkwaarnemers en of opvolgers en zorgen desgewenst voor contracten, verloning etc.
Trainingen:
Wij verzorgen zelf een aantal trainingen (communicatie, teambuilding) in company. Daarnaast zorgen wij voor het inkopen van externe trainingen (BHV e.d.)

MEER WETEN?

Vanwege de grote hoeveelheid spam hebben wij ons contactformulier verwijderd. Mail of bel ons en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

ALLE DIENSTEN

Personele zaken en salarisadministratie Onze inzet leidt ertoe dat u als ondernemer wordt ondersteund en ontlast Integrale samenleving Zorg & welzijn, participatie, interactieve beleidsontwikkeling en meer Trainingen Bureau Partiman geeft trainingen op diverse gebieden Advies & beleidsonderzoek Wetgeving ten aanzien van ondernemersschap, personeelsbeleid en beleid